Stämmohandlingar 2021

Här hittar du handlingarna inför föreningsstämman 2021, dessa har även distribuerats till respektive medlem.

Årsredovisning 2020

Här hittar du årets årsredovisning, den består av bokslut, berättelse från revisorerna och ett uttalande från styrelsen – så snart vi får de fysiska dokumenten kommer dessa delas ut till er:

OBS! Det finns ett tryckfel i vårt bokslut där föreningens summerats felaktigt och anges till beloppet 34 333 812 000 kr (34 miljarder). Den korrekta summeringen är 34 333 812 kr (34 miljoner).