Blanketter

Tillbyggnader, såsom uterum, trädäck, staket och grindar samt uppsättning av markiser och parabolantenner måste tillstyrkas av styrelsen.

För uterum krävs även bygglov från kommunen.

För att underlätta denna hantering finns följande avtalsmallar;

Det finns även en del andra blanketter du kan ha användning för;

Inför föreningsstämman har du även möjlighet att inlämna motioner, sista datum är februari månads utgång, som bereds av styrelsen och beslutas vid föreningsstämman.