Boendehandbok

Boendehandboken finns här i pdf-format tillsammans med andra tips och råd.

I våra lägenheter finns även ett FTX-aggregat (mekanisk ventilation med värmeåtervinning), skötsel- och användarinstruktion för dessa finner du här.

Användarmanual Komfovent Domekt C8

HSB informerar är en skrift som sammanfattar information som är bra att känna till. Följande skrift är en samling av avsnitt som behandlar medlemskap, lägenhetens underhåll, föreningsstämman, störningar, pantsättning samt avsägelser bostadsrätt.