Styrelsesammanträden

Följande datum sammanträder styrelsen i HSB Brf Nordmannen

Tisdag den 14 juni 2022
– (konstituerande)