Faktablad

Nedladdningsbara faktablad över lägenheterna, området m m

Lägenhetsritningar

Lägenhetsritning

Lägenhetsritning 5r.o.k.

Lägenhetsritning 2plan 4r.o.k.

Lägenhetsritning 2plan 4r.o.k.

Lägenhetsritning 4r.o.k. 1 plan

Lägenhetsritning 4r.o.k. 1 plan

Lägenhetsritning 3r.o.k.

Lägenhetsritning 3r.o.k.

 

Lägenhetsritningar 2r.o.k.

Lägenhetsritningar 2r.o.k.

 

Situationsplaner

Situationsplan för kvarteret Olof Hunger.