Föreningens stadgar

Det dokument som reglerar föreningens juridiska form i tillägg till lagstiftning är våra stadgar. Brf Nordmannen stadgar 2011 v 5 180915. I stadgarna återfinns även avgränsningar kring ansvar och liknande.