Container 2 – 4 juni

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

vändplatsen intill föreningslokalen från den 2 juni t.o.m. den 4 juni.

OBS! Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Container 3-6 juni

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 3 juni t.o.m. den 6 juni

OBS! Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Årsstämma 2022

Många av er har säkert redan sett att Riksdagen har förlängt de undantag i lagstiftningen som introducerades 2020 för att hantera risken med större folksamlingar vid olika arrangemang, i vårt fall årsstämmor.

Styrelsen har beslutat att återgå till formen med ”vanlig” fysisk stämma och vi arrangerar föreningsstämman 2022 med återinförd närvarorätt för medlemmar.

Kallelse och handlingar till stämman som hålls tisdagen den 24 maj kl. 18.00 kommer delas ut de kommande veckorna.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Markanläggning/asfaltering

Sommartider brukar betyda asfaltsarbeten och detta gäller även hos oss. Peab kommer att besöka oss med maskiner och dessutom genomföra några mindre reparationer med handläggning. Arbetet omfattar omläggning och reparation av skador som orsakats av rötter och maskinkörning, ytorna riskerar att snabbt försämras om detta inte åtgärdas.

Maskinläggning kommer att utföras i gången från Snorres väg 84 fram till 114, från 90 fram till 120 samt mellan 74 och 128. Mindre arbeten med handläggning kommer vara spritt kring vissa delar.

Peab som utför arbetet har lämnat preliminär tidplan och arbetet beräknas starta vecka 24.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Ventilationsprojekt

Styrelsen arbetar efter en underhållsplan för att säkerställa att vårt underhållsbehov blir finansierat och genomfört enligt plan. Vi har nu kommit till punkten i vår underhållsplanering som handlar om byte av ventilationsaggregat. Under detta år tänker vi genomföra detta arbete i 2-planshusen, 22 lägenheter totalt. Uppdelningen gör vi för att bättre fördela kostnaderna över tid. Arbetet beräknas ta ca en halv dag i varje lägenhet när arbetet startas.

Av olika anledningar så har nu projektet tyvärr leveransförsenats och vi är inte helt säkra kring definitivt startdatum för arbete som beräknas pågå i två arbetsveckor, 10 dagar, vi återkommer med mer information när exakt startdatum är fastställt.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Stora lån?

Föreningens bokslut har ett tryckfel där summeringen av föreningens lån anges på en sida till 34 333 812 000 kr (34 miljarder). Den korrekta summeringen är 34 333 812 kr (34 miljoner) och ingenting annat.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Stämmohandlingar 2021

Föreningsstämman 2021 kommer arrangeras onsdagen den 5 maj genom poströstning enbart.

Handlingarna finner du här och dessa kommer även delas ut i respektive brevlådor .

Bakgrunden till detta beslut är att vi fortfarande har en situation där vi inte kan ta ansvar för att samla flera medlemmar till en stämma fysiskt.

Vi ser fram emot att kunna minska dessa restriktioner och börja arrangera fika samt medlemskvällar igen!

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Etiketter , | Lämna en kommentar

Garageportar – övergripande plan

Utbytet av garageportar planeras enligt tidigare så att elinstallationsarbetet och portbytet sker indelat per garagelänga under ett antal dagars tid.

Arbetet startar vecka 16, måndag den 19 april.

Arbetet startar med garaget närmast Snorres väg där lägenheterna (3 – 12) har sina platser – längst upp i området – och fortsätter enligt bilden. Efter tre veckor har bytet kommit till garagen kring trädgårdsbingen.

Detta innebär att när arbetet startar så kommer man inte kunna nyttja sin garageplats under de dagar som arbetet pågår i garagelängan. Detaljerade tidplaner med exakta datum kommer inom kort.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Garageportar – byte

Styrelsen har beslutat att föreningens garageportar skall bytas ut. Detta arbete kommer bli ganska omfattande men vi bedömer efter undersökning av förutsättningarna och besök hos föreningar med lyckade installationer att detta kommer falla väl ut! De nya garageportarna kommer vara av s.k. takskjutportstyp (se bilden) med vit färg och fjärrstyrningsautomatik. Varje garageport länkas samman med två fjärrkontroller samt en mekanisk nödöppningsmekanism. I samband med installationsdagen sker nyckel- och fjärrkontrollsutlämning hos föreningen.

Bakgrunden till beslutet är att vi ser ett ökande underhåll där målning behöver genomföras, cylindrar behöver skiftas och i vissa behöver mekanik ses över. Sammantaget bedömer vi att det är en investering som dessutom höjer utseendet såväl som värdet på vår gemensamma fastighet. Under längre tid ser vi även att inte alla garage utnyttjas och förhoppningen är även att detta frigör någon extra parkeringsplats.

Utförandet kommer starta i april månad och kommer planläggas så att ca 4 portar byts varje dag. I samband med detta så behöver installatörerna få tillgång till garagen och även elektrikerna som skall dra ny el till portöppnarna. Detaljerade tidplaner med exakta datum kommer inom kort.

Arbetet kräver avfallshantering av byggmaterial samt de gamla portarna och föreningen kommer därför att under veckorna som arbetet pågår stänga av de två parkeringsrutor som ligger närmast trådgårdsavfallsbingen.

Arbetet med byte av garageportar kommer utföras av Garageportcenter Skåne AB och elinstallationsarbetet utförs av Pan-El AB.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Valberedning

Vi välkomnar föreningens nyvalda valberedning som valdes vid vår extrastämma – genom poströstning med tanke på tiderna!

Extrastämman valde enligt förslag

  • Eva Lindvall, Snorres väg 14
  • Malin Walker, Snorres väg 16 (sammankallande)

till ny valberedning i föreningen.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Etiketter | Lämna en kommentar