Värme och varmvatten 14/6-2024

Arbetet är nu slutfört och vår värmecentral är åter vara i normal drift.

Vi kommer genomföra några uppföljande mindre arbeten i efterhand men dessa skall inte påverka driften.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Värme och varmvatten 13/6-2024

Arbetet pågår fortfarande. Vi har fått reglerenheten utbytt och nu väntar vi på programmering av styrenheten.

För tillfället är varmvattencirkulationen inte igång. Detta betyder att man får spola litet längre ibland för att få varmvatten.

Vår förvaltare HSB och Nordomatic arbetar med felavhjälpning.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Värme och varmvatten 11/6-2024

Arbetet pågår fortfarande. Vi har fått reglerenheten utbytt och nu väntar vi på slutförande.

Vår förvaltare HSB och Nordomatic arbetar med felavhjälpning.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Container 7-9 juni

Rensning av förråd? Dåligt med plats? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 7 juni t.o.m. den 9 juni

Tänk på att Containern inte är avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller hos Sysav Gastelyckan. Som privatperson har du rätt till 26 kostnadsfria besök. Glöm inte ditt körkort.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från Miljögruppen, Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Värme och varmvatten 13/5-2024

Arbetet pågår fortfarande och just nu inväntar Nordomatic en ny reglerenhet för utbyte (Corrigo). Leveranstid osäker.

Vår förvaltare HSB och Nordomatic arbetar med felavhjälpning.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Värme och varmvatten 5/5-2024

Under söndagen den 5 maj så började vi få problem med vårt varmvatten och värme. Vi har ett problem med regleringen av värme och åtminstone en vattenpump i vår värmecentral.

Vår förvaltare HSB och Nordomatic arbetar med felavhjälpning.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Värme 27/3-2024

Vid 13-tiden den 27/3 inträffade en fjärrvärmeläcka på Linero i Lund. Felavhjälpning pågår, i nuläget går det inte att säga när fjärrvärmeleveransen återupptas.

Se även https://www.kraftringen.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Container 2 – 4 juni

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

vändplatsen intill föreningslokalen från den 2 juni t.o.m. den 4 juni.

OBS! Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Container 3-6 juni

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 3 juni t.o.m. den 6 juni

OBS! Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Årsstämma 2022

Många av er har säkert redan sett att Riksdagen har förlängt de undantag i lagstiftningen som introducerades 2020 för att hantera risken med större folksamlingar vid olika arrangemang, i vårt fall årsstämmor.

Styrelsen har beslutat att återgå till formen med ”vanlig” fysisk stämma och vi arrangerar föreningsstämman 2022 med återinförd närvarorätt för medlemmar.

Kallelse och handlingar till stämman som hålls tisdagen den 24 maj kl. 18.00 kommer delas ut de kommande veckorna.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar