Motioner

Inom ramen för vår bostadsrättsförening har du som medlem självklart möjlighet att påverka verksamheten i föreningen. Detta gör man enklast genom att skickan in en motion att behandla vid föreningsstämman.

Enligt föreningens stadgar anges sista datum för inlämnande av motioner till februari månads utgång. Anledningen till tidsgränsen är att styrelsen skall ha möjlighet att bereda ett svar till motionen, motionen skall dessutom medfölja kallelsen till föreningsstäman.

För att underlätta din hantering av en motion så kan du använda följande mall för motion.