GDPR – EU regler

I snart 20 år har hanteringen kring personuppgifter reglerats av personuppgiftslagen, PUL.

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som kommer reglera all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Inom vår förening påverkas vi minimalt. Vi kommer följa HSB Skånes ”Personuppgiftspolicy (BRF) v180514”.