Extrastämma 12 januari 2021 (endast poströstning)

Föreningen håller extrastämma den 12 januari kl 18.00 för val av ny valberedning enligt uppdrag till styrelsen från ordinarie föreningsstämma 2020.

Styrelsen har beslutat att INTE tillåta fysisk närvaro vid denna extrastämma. Deltagande och röstning sker genom avlämning av poströst via e-post eller till föreningens brevlåda.

Dagordning till extrastämma 2021

Styrelsens förslag till valberedning för föreningen 2020-2021

Poströstningsformulär extrastämma 2021

Publicerat i Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Årsavgifter

Föreningen har fortsatt en god ekonomi med ett positivt kassaflöde och långsamt ökande kostnader, villkorsändrade lån hjälper oss dessutom att sänka våra kostnader. Årets planerade underhåll får några åtgärder tidigarelagda och några senarelagda. Sammantaget har vi en balans i föreningens ekonomi och ligger i fas med vårt planerade underhåll.

För att säkerställa det framtida underhållet och kostnadsförändringar så väljer vi, som aviserats några år i rad, ändå att höja våra årsavgifter med en procent (1%) från och med den 1 januari 2021.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Medlemskväll inställd

I den rådande situationen med smittspridningen i samhället så anser vi att det inte är försvarbart att genomföra vår planerade medlemskväll som skulle hållits den 10 december.

Medlemskvällen är alltså INSTÄLLD.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Rensning av hängrännor

Rensning av hängrännor i området är inplanerat med start preliminärt under vecka 49. I samband med detta kommer även några kvarvarande trasiga tegelpannor att bytas ut.

Arbetet utförs av Takspolarna.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Hängrännor – garagebyggnader

Hängrännorna på våra garagebyggnader är som ni säkert sett i ett dåligt skick, vatten rinner ofta över, rännorna lutar åt fell håll på sina stället o.s.v.

Under de närmsta månaderna kommer arbetet med att byta ut dessa genomföras.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Fasadarbete – mjukfog

Förberedelsearbeten (planering m.m.) pågår för att byta ut de dilatationsfogar (mjukfog mellan tegelväggar) som inte redan bytts ut 2019.

Ni kommer antagligen att se vår fastighetsgrupp ute i trädgårdarna och när arbete startar är det Fogma AB som kommer vara i området.

Mer information kommer när arbetet startas.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

ComHem övergår till digitala sändningar

ComHem släcker ner det analoga kabelnätet från och med den 8 september 2020. För att kunna fortsätta titta på TV via ComHem behöver du ändra inställningar i din TV alternativt skaffa extra utrustning till denna.

Du hittar mer information på webben – gå till comhem.se/digitalisering och läs mer.

Du kan även ringa ComHem för mer information/hjälp på tel 90 222.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ventilationsarbeten 1-planshus

Måndagen den 11 maj startar arbetet med att förbättra tilluften i föreningens enplanshus.

Idag hämtas tilluften direkt eller indirekt med indrag från vindsutrymmet vilket orsakar onödigt mycket damm och onödigt varm friskluft sommmartid.

Arbetet innebär att tilluften istället hämtas direkt utifrån via en ny takhuv på taket. I samband med detta ändras delar av ventilationsrördragningen i vindsutrymmet.

Teknikerna som utför arbetet har skyddsutrustning för att inte utsätta er eller sig själva för onödiga risker avseende smittspridning.

I princip allt arbete kommer ske i vindsutrymmet eller på taket.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman 2020 hålls i föreningslokalen, Snorres väg 52, tisdagen den 16 juni 2020 kl 18.00.

Coronasituationen har gjort att styrelsen valt att, i enlighet med gällande tillfälliga regler för poströstning, genomföra stämman med en önskan om så få närvarande som möjligt.

Styrelsen önskar att alla i detta sammanhang skall känna så stor trygghet som möjligt i rådande situation – och minimera eventuell smittspridning.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Container 29-31 maj

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 29 maj t.o.m. den 31 april

Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information, Information från Miljögruppen | Lämna en kommentar