Extra föreningsstämma

Vid årets budgetarbete upptäckte vi att ersättning till styrelseledamöter vid styrelsesammanträden inte blivit protokollfört vid årsstämman.

I syfte att få in detta beslut från föreningen kallar vi till extra stämma med efterföljande informationsmöte.

Datum för extrastämma är torsdagen den 13 december kl 18.00.

Publicerat i Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den december 2018, kl 18.30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 6 november kl 18:30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 9 oktober 18:30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Bostadsrättstillägg?

I vår förening är du som bostadsrättsinnehavare även medlem. Upplåtelseformen innebär att man enligt våra stadgar har ett underhållsansvar för det inre i sin bostad.

Om olyckan skulle vara framme med exempelvis vattenskada eller liknande så kan det bli kostsamt att uppfylla sitt underhållsansvar.

Försäkringsbolagen har därför en tilläggsförsäkring som erbjuds tillsammans med hemförsäkringen – ett skydd som kallas bostadsrättstillägg.

Har man varit normalt aktsam så får man hjälp från detta extraskydd med underhållskostnader som uppstår vid dylika olyckshändelser. Detta gäller endast de områden där man är underhållsskyldig enligt stadgarna. Försäkringen kan dock i vissa fall även ersätta fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Föreningens fastighetsförsäkring

Vår förening, HSB Brf Nordmannen, har en fastighetsförsäkring via Länsförsäkringar som även innehåller ett kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättshavare i föreningen. Självrisken för denna är 1,500 kr – vid läckage 3,000 kr.

Behöver jag ett bostadsrättstillägg?

Bostadsrättstillägg behöver du inte ha eftersom föreningen redan har tecknat denna tilläggsförsäkring kollektivt. Väljer du ändå detta betalar du i princip extra för samma skydd som du redan har genom föreningen.

Vad behöver jag?

Hemförsäkring – som medlem i vår förening skall du se till att, precis som vid alla andra boendeformer, ha en bra hemförsäkring!

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Etiketter | Lämna en kommentar

Målningsarbete Snv 2-82

Målningsarbete i området börjar med lägenheter på adresserna 2-82.

Arbetet kommer utföras av Sofielunds Byggservice AB. Vår kontakt där är Jacek Kruk.

Se information ni fått i brevlådan.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Områdesbelysning

Mammuth AB har installatörer på plats som utför byte av våra stolpbelysningar i området.

Vi byter till LED-belysning med förhoppningar om

  • minskad energiförbrukning
  • minskat underhåll
  • ökat ljusutbyte – bättre belysning
Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 4 september 18:30.

Publicerat i Information, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 14 augusti 18:30.

Publicerat i Information, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan torsdagen den 14 juni 18:30.

Publicerat i Information, Styrelsemöten | Lämna en kommentar