Påverka ditt boende?

Föreningens valberedning har bett oss att ställa frågan till er om ni är intresserade att delta i styrelsearbetet eller andra föreningsorgan. Du kan nominera någon du tycker skulle passa bra att tillvarata föreningens intressen – du kan även anmäla dig själv om du känner att du skulle vara rätt person för detta.

Läs mer om valberedningen.

Publicerat i Information | Etiketter | Lämna en kommentar

Plank mellan uteplatser

Det är hög tid att få planken mellan lägenheternas uteplatser åtgärdade. Just nu håller vi på att bestämma kulören och oljefärg/lasyr kommer snart att finnas tillgänglig för detta.

De som har möjlighet och vill hjälpa till att hålla kostnaderna nere kommer kunna hämta färg från föreningen. Vi återkommer med tid och kontaktperson för detta.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Container 26 – 29 april

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 26 april t.o.m. den 29 april

Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information från Miljögruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 5 mars 2019, kl 18.30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Fasadarbeten

Henda Bygg har under denna vecka påbörjat arbetet med socklar och fasader. Ni har säkert sett både Tobias Lindblad och Jan-Åke Nilegård i området.

De skador man kommer arbeta med är bl.a.

  • Fogar mellan tegel
  • Frostspräckta tegelstenar
  • Skador i ytskikt på socklar
  • Dilationsfogar mellan ytterväggar och lägenheter.

I vissa fall är det små skador, en del ytor har så små skador att vi valt att inte starta åtgärder, på någon vägg är ex.vis omfattningen av frostsprängda tegelstenar så stor att vi eventuellt åtgärdar hela väggen.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är något som föreningen i egenskap av fastighetsägare är skyldig att utföra. Den preliminära planen är att detta arbete kommer att starta och utföras under vecka 4.
Ventilationskontroll, kanalrensning, rengöring värmeväxlare och fläktar, injustering av don samt byte av trasiga tätningar i ventilationsdon kommer att utföras.
Mer information kommer i form av lappar i brevlådan.
Arbetet kommer utföras av Gunnar Karlsen Sverige AB – http://www.gk.se
Det är viktigt att vi hjälps åt och försöker vara tillgängliga så långt det är möjligt. Om ni inte är hemma så hör gärna efter med grannar eller den som är vicevärd om man kan hjälpa till med nyckel.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Etiketter | Lämna en kommentar

Slippa pappersavi för avgift?

Linda Frank, vår HSB ledamot som även hanterar våra månadsavgifter, meddelar att ni som idag får en pappersavisering – och INTE önskar få den utskickad – kan kontakta henne så avbeställer hon dessa utskick.

Telefon till växel 046 – 210 84 00

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Motioner föreningsstämma

Om du har något förslag som du tycker att föreningsstämman skall ta upp och behandla så passa på att motionera – före februari månads utgång skall vi ha motioner tillgängliga för att hinna bereda och behandla dem inför stämman.

Mall för detta finns på anslagstavlan i föreningslokalen – du kan använda blanketten och skriva på den eller skriva ett eget brev – se även motioner.

Publicerat i Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 5 februari 2019, kl 18.30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Energideklaration – radonmätning

I den energideklaration som genomförts och där resultaten delats ut under hösten noterades att ingen radonmätning utförts (detta avser denna energideklaration).

I vår förening utförde vi radonmätning under 2014 med hjälp av mätdosor från Landauer Nordic.

Resultatet som framkom (2014) var att de uppmätta radonhalterna med god marginal låg inom de fastställda gränsvärden som finns för bostäder (200 Bq/m3). Detta är ett väntat resultat då vi använder oss av mekanisk ventilation i fastigheten.

Nästa kontroll utförs under 2021.

Publicerat i Information från styrelsen | Lämna en kommentar