Hängrännor – garagebyggnader

Hängrännorna på våra garagebyggnader är som ni säkert sett i ett dåligt skick, vatten rinner ofta över, rännorna lutar åt fell håll på sina stället o.s.v.

Under de närmsta månaderna kommer arbetet med att byta ut dessa genomföras.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Fasadarbete – mjukfog

Förberedelsearbeten (planering m.m.) pågår för att byta ut de dilatationsfogar (mjukfog mellan tegelväggar) som inte redan bytts ut 2019.

Ni kommer antagligen att se vår fastighetsgrupp ute i trädgårdarna och när arbete startar är det Fogma AB som kommer vara i området.

Mer information kommer när arbetet startas.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

ComHem övergår till digitala sändningar

ComHem släcker ner det analoga kabelnätet från och med den 8 september 2020. För att kunna fortsätta titta på TV via ComHem behöver du ändra inställningar i din TV alternativt skaffa extra utrustning till denna.

Du hittar mer information på webben – gå till comhem.se/digitalisering och läs mer.

Du kan även ringa ComHem för mer information/hjälp på tel 90 222.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ventilationsarbeten 1-planshus

Måndagen den 11 maj startar arbetet med att förbättra tilluften i föreningens enplanshus.

Idag hämtas tilluften direkt eller indirekt med indrag från vindsutrymmet vilket orsakar onödigt mycket damm och onödigt varm friskluft sommmartid.

Arbetet innebär att tilluften istället hämtas direkt utifrån via en ny takhuv på taket. I samband med detta ändras delar av ventilationsrördragningen i vindsutrymmet.

Teknikerna som utför arbetet har skyddsutrustning för att inte utsätta er eller sig själva för onödiga risker avseende smittspridning.

I princip allt arbete kommer ske i vindsutrymmet eller på taket.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman 2020 hålls i föreningslokalen, Snorres väg 52, tisdagen den 16 juni 2020 kl 18.00.

Coronasituationen har gjort att styrelsen valt att, i enlighet med gällande tillfälliga regler för poströstning, genomföra stämman med en önskan om så få närvarande som möjligt.

Styrelsen önskar att alla i detta sammanhang skall känna så stor trygghet som möjligt i rådande situation – och minimera eventuell smittspridning.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Container 29-31 maj

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 29 maj t.o.m. den 31 april

Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information, Information från Miljögruppen | Lämna en kommentar

Fruktavfall

I området har vi en trädgårdsbinge som INTE är avsedd för fruktavfall. Har ni fallfrukt så får ni frakta denna till Gastelyckans återvinningscentral som har särskilda kärl för detta.

Publicerat i Information från styrelsen, Information från vicevärden | Lämna en kommentar

Parkering

Hjälp varandra genom att utnyttja era garageplatser fullt ut. Om vi samarbetar och hjälps åt så kommer alla att få plats ett tag till.
Förhoppningen är att vi kan fortsätta samarbeta så fantastiskt som vi brukar – och slippa införa parkeringsövervakning.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Målningsarbeten

Sofielunds Byggservice AB fortsätter målningsarbeten av våra garage och förråd enligt plan. De skall även montera ventilationsgaller i våra förråd som förhoppningsvis reducerar fukt och lukt en aning.

Deras arbete följer tidsplanen – med vissa undantag för väder och vind.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

30-års jubileum!

Ni vet väl att föreningen håller 30-årsjubileum i år.

Vi firar lördagen den 15 juni, festligheterna startar kl. 16:00.

Publicerat i Information från styrelsen | Etiketter | Lämna en kommentar