Container 7-9 juni

Rensning av förråd? Dåligt med plats? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 7 juni t.o.m. den 9 juni

Tänk på att Containern inte är avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller hos Sysav Gastelyckan. Som privatperson har du rätt till 26 kostnadsfria besök. Glöm inte ditt körkort.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från Miljögruppen, Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Värme och varmvatten 13/5-2024

Arbetet pågår fortfarande och just nu inväntar Nordomatic en ny reglerenhet för utbyte (Corrigo). Leveranstid osäker.

Vår förvaltare HSB och Nordomatic arbetar med felavhjälpning.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Värme och varmvatten 5/5-2024

Under söndagen den 5 maj så började vi få problem med vårt varmvatten och värme. Vi har ett problem med regleringen av värme och åtminstone en vattenpump i vår värmecentral.

Vår förvaltare HSB och Nordomatic arbetar med felavhjälpning.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Värme 27/3-2024

Vid 13-tiden den 27/3 inträffade en fjärrvärmeläcka på Linero i Lund. Felavhjälpning pågår, i nuläget går det inte att säga när fjärrvärmeleveransen återupptas.

Se även https://www.kraftringen.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Container 2 – 4 juni

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

vändplatsen intill föreningslokalen från den 2 juni t.o.m. den 4 juni.

OBS! Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Container 3-6 juni

Fullt i förråd och dåligt med utrymme? För att råda bot på detta så är en container beställd, den kommer finnas på plats:

  • vändplatsen intill föreningslokalen
  • från den 3 juni t.o.m. den 6 juni

OBS! Containern är inte avsedd för trädgårdsavfall eller sorterbart avfall. Trädgårdsavfall har en helt egen binge och sorterbart avfall sorteras i våra sopkärl eller på Gastelyckan.

Publicerat i Information | Lämna en kommentar

Årsstämma 2022

Många av er har säkert redan sett att Riksdagen har förlängt de undantag i lagstiftningen som introducerades 2020 för att hantera risken med större folksamlingar vid olika arrangemang, i vårt fall årsstämmor.

Styrelsen har beslutat att återgå till formen med ”vanlig” fysisk stämma och vi arrangerar föreningsstämman 2022 med återinförd närvarorätt för medlemmar.

Kallelse och handlingar till stämman som hålls tisdagen den 24 maj kl. 18.00 kommer delas ut de kommande veckorna.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Markanläggning/asfaltering

Sommartider brukar betyda asfaltsarbeten och detta gäller även hos oss. Peab kommer att besöka oss med maskiner och dessutom genomföra några mindre reparationer med handläggning. Arbetet omfattar omläggning och reparation av skador som orsakats av rötter och maskinkörning, ytorna riskerar att snabbt försämras om detta inte åtgärdas.

Maskinläggning kommer att utföras i gången från Snorres väg 84 fram till 114, från 90 fram till 120 samt mellan 74 och 128. Mindre arbeten med handläggning kommer vara spritt kring vissa delar.

Peab som utför arbetet har lämnat preliminär tidplan och arbetet beräknas starta vecka 24.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Ventilationsprojekt

Styrelsen arbetar efter en underhållsplan för att säkerställa att vårt underhållsbehov blir finansierat och genomfört enligt plan. Vi har nu kommit till punkten i vår underhållsplanering som handlar om byte av ventilationsaggregat. Under detta år tänker vi genomföra detta arbete i 2-planshusen, 22 lägenheter totalt. Uppdelningen gör vi för att bättre fördela kostnaderna över tid. Arbetet beräknas ta ca en halv dag i varje lägenhet när arbetet startas.

Av olika anledningar så har nu projektet tyvärr leveransförsenats och vi är inte helt säkra kring definitivt startdatum för arbete som beräknas pågå i två arbetsveckor, 10 dagar, vi återkommer med mer information när exakt startdatum är fastställt.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Stora lån?

Föreningens bokslut har ett tryckfel där summeringen av föreningens lån anges på en sida till 34 333 812 000 kr (34 miljarder). Den korrekta summeringen är 34 333 812 kr (34 miljoner) och ingenting annat.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar