Revisorer

Befattning Namn Telefon
Revisor Gunilla Lundgren 046 – 12 77 69
Revisorsuppleant Leszek Kwiatkowski
Extern revisor
BoRevision i Sverige AB 08 – 737 90 30

Du kan hitta litet information om revisorernas arbete och uppgifter på t.ex. Wikipedia eller hos revisorsnämnden.