Styrelsesammanträden

Följande datum sammanträder styrelsen i HSB Brf Nordmannen

Tisdag den 21 maj 2019 (konstituerande)
Tisdag den 11 jun 2019
Tisdag den 13 augusti 2019
Tisdag den 3 september 2019
Tisdag den 1 oktober 2019
Tisdag den 5 november 2019
Tisdag den 3 december 2019
Tisdag den 7 januari 2020
Tisdag den 4 februari 2020
Tisdag den 3 mars 2020
Tisdag den 7 april 2020
Tisdag den 5 maj 2020
Onsdag den 17 juni 2020 (konstituerande)