Styrelsesammanträden

Följande datum sammanträder styrelsen i HSB Brf Nordmannen

Tisdag den 5 mars 2019
Tisdag den 9 april 2019
Tisdag den 7 maj 2019
Tisdag den 15 maj 2019 (konstituerande)