Styrelsesammanträden

Följande datum sammanträder styrelsen i HSB Brf Nordmannen

Tisdag den 12 januari 2021
Tisdag den 2 februari 2021
Tisdag den 2 mars 2021
Tisdag den 6 april 2021
Tisdag den 4 maj 2021
Onsdag den 6 maj 2021 (konstituerande)