Styrelse

Befattning Namn Telefon
Ordförande Bert Persson 076 – 872 59 48
Vice ordf. Lars Paulsson 073 – 644 05 99
Sekreterare Malin Walker 070 – 644 17 04
Ledamot Behnam Gharanfoli 070 – 733 03 09
Ledamot Mihail Istók 070 – 752 86 40
Ledamot Inger Svernfelt 070 – 955 06 49
Ledamot Anders Södergrann 070 – 530 18 09
HSB Representant Linda Frank 046 – 210 84 00

I vår förening har styrelsen en gemensam e-postadress styrelse(a)nordmannen.se .

Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma enligt föreningens stadgar. Valberedningen är den grupp som tillser att nya ledamöter finns valbara inför kommande årsstämma.

Är du intresserad av att påverka ditt boende och delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen!

För att verifiera bokföring, beslutsmässighet samt verksamhet skall vi även ha revisorer.

Föreningsform och styresskick regleras i lag om ekonomiska föreningar samt bostadsrättslagen.