Valberedning

Namn Telefon e-post
Fredrik Lindström
Snorres väg 18
Zahra B Andersson
Snorres väg 32

Valberedningen är den grupp som tillser att nya ledamöter finns valbara inför kommande årsstämma enligt föreningens stadgar.

Är du intresserad av att påverka ditt boende och delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen!