Valberedning

Namn Telefon e-post
Veronica Åberg
Snorres v.56
(sammankallande)
valberedning(a)nordmannen.se
Zahra B. Andersson
Snorres v. 32

Valberedningen är den grupp som tillser att nya ledamöter finns valbara inför kommande årsstämma enligt föreningens stadgar.

Är du intresserad av att påverka ditt boende och delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen!