Valberedning

Namn Telefon e-post
Malin Walker
Snorres väg 16
(sammankallande)
valberedning(a)nordmannen.se
Eva Lindvall
Snorres väg 14

Valberedningen är den grupp som tillser att nya ledamöter finns valbara inför kommande årsstämma enligt föreningens stadgar.

Är du intresserad av att påverka ditt boende och delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen!